BAYOSB, HZMET SANAYCNN AYAINA GETRYOR


BAYOSB, HZMET SANAYCNN AYAINA GETRYOR

BAYOSB, Hizmeti Sanayicinin Ayana Getiriyor.


BAYOSB'den bölge sanayicisine mesleki yeterlilik hizmeti tam hzyla devam ediyor. Fahrettin Selçik Mesleki Eitim Merkezi ni kurarak bölge sanayicisine nitelikli eleman destei salayan Bayurdu Organize Sanayi Bölgesi, eitim hizmetlerini artrarak sürdürüyor. 


BAYOSB, çalmalaryla fark yaratyor. Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanl (ÇSGB) tarafndan iyerlerinde çalmak için art koulan mesleki yeterlilik belgelerinin alnmas konusunda da hizmeti sanayicinin ayana getiren BAYOSB, bata zmir olmak üzere Manisa veTurgutlu'daki tüm bölge sanayicilerine hizmet sunuyor. ÇSGB tarafndan 2015 ylnda 5544 sayl kanuna eklenen madde gereince tehlike li ve çok tehlike li ilerde çalan kiilere art koulan mesleki yeterlilik belgelerinin verilmesi için koordinasyon salayan BAYOSB, snavlar bünyesindeki Fahrettin Selçik Mesleki Eitim Merkezi'nde yaparak, sanayicilere ve çalanlara büyük kolaylk salyor.

 
YÜZLERCE ÇYE YETERLLK BELGES 
Bata Bayurdu OSB bata olmak üzere Turgutlu, Manisa ve dier yakn bölgelerde yer alan sanayi tesisleri ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafndan görevlendirilen yetkili derecelendirme kuruluu Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) arasnda koordinasyonu salayan BAYOSB yetkilileri, ilgili madde kanuna eklendiinden bugüne onlarca içinin mesleki yeterlilik belgelerini almalarna arac oldu. 


SINAVLAR KAYIT ALTINDA 


Bölgenin en önemli snav merkezlerinden birisi olan BAYOSBde snavlar teorik ve pratik olarak iki farkl bölüm halinde tamam kamera kayd altnda gerçekletiriliyor. Snav sonucunda yeterli bulunan adaylar, mesleki yeterlilik belgelerini almaya hak kazanrken, snav sonucunda baarsz olan adaylar ise, kendilerine tannan süre içerisinde tekrar snavlarna girerek hatalarn telafi etmek ve belgelerine kavumak için ter döküyor. 


BAYOSB Müteebbis Heyet Bakan Aydn Telseren

 
BAYOSB TÜM BÖLGENN HZMETNDE 
OSB içerisinde sahip olduklar eitim merkezinin zmir'in sayl snav merkezlerinden birisi olduunu belirten BAYOSB Müteebbis Heyet Bakan Aydn Telseren, "Bayurdu OSB olarak eitime ve i güvenliine çok önem veriyoruz. Bu sebeple bölgemiz içerisinde eitim merkezini mesleki yeterlilik snavlarnn yapld önemli snav merkezlerinden birisi haline getirerek ilk günden itibaren hem bölgemizdeki sanayicilere hem de çevre bölgelerdeki sanayicilere bu konuda hizmet veriyoruz. Bize ulaan talepler dorultusunda tüm sanayicilerimizin ihtiyac giderilene kadar bu snavlar düzenlemeyi sürdüreceiz" diye konutu.