zmir i dnyas, hain giriimi bir kez daha knad


zmir i dnyas, hain giriimi bir kez daha knad

zmir i dünyas temsilcileri, 15 Temmuz 2016’da yaanan hain darbe giriimin yl dönümünde, darbelere ve darbecilere lanet yadrarak demokrasiye sahip çkma mesaj verdi.

 

zmir i dünyasnn temsilcileri, 15 Temmuz 2016’da FETÖ tarafndan gerçekletirilmek istenen hain darbe giriimini unutmad. 15 Temmuz’da demokrasiye sahip çkldn belirten i dünyas temsilcileri, hain giriimi çok sert bir dille knad.

 

“Darbecilere verilmi bir ders olmutur”

BASFED Yönetim Kurulu Bakan Levent Akgerman:15 Temmuz’da yaanan hain darbe giriimini bugün bir kez daha lanetliyoruz. Demokrasilerde toplum iradesine bu tarz müdahaleler asla kabul edilemez. 15 Temmuz bu anlamda darbecilere verilmi bir ders olmutur. Bu kara günün yl dönümünde dileim, 15 Temmuz sonras zorunlu olarak hayata geçirilen OHAL uygulamasnn da yava yava kalkmas ve normallemenin tam anlamyla salanmasdr.

 

“Demokrasiye sahip çkld”

EGKAD Yönetim Kurulu Bakan Nilhan Antitoros:15 Temmuz günü yaanan kalkma giriimi, toplumun tüm unsurlarnn bir araya gelerek demokrasiye sahip çkmasyla engellenmi ve Türkiye’nin demokrasiye olan inanc bakmndan çok anlaml bir mesaj verilmitir. 15 Temmuz hain darbe giriimini bir kez daha knyor, demokrasimizin daha da güçlenmesini umut ediyorum.

 

“Milletin birlikteliiyle engellendi”

EGOD Yönetim Kurulu Bakan Mustafa Akkalay:Bundan tam bir yl önce yaanan ve toplumsal hafzamzda karanlk bir yer edinen 15 Temmuz darbe giriimi, milletimizin kararll ve birlikteliiyle engellenmitir. Türk halk demokrasiye sahip çkmtr. dünyas da büyük bir kararllk göstererek durmadan çalm ve giriimin etkilerini en aza indirmitir. Hain darbe giriimini bir kez daha lanetliyorum.

 

"Türkiye, darbelerle yönetilebilecek bir ülke deildir”

KESAD Yönetim Kurulu Bakan Zeki Yöndem:15 Temmuz 2016’da yaanan hain darbe giriimi, bugün bakldnda milletin kahramanlyla birlikte hatrlanmaktadr. Cumhurbakanmz Recep Tayyip Erdoan’n da çarsyla halk demokrasimize sahip çkmtr. Türkiye, darbelerle yönetilebilecek bir ülke deildir. Toplumun demokrasiye olan inanc, tüm dünyaya örnek olmutur. Hain giriimi yl dönümünde bir kez daha lanetliyor, ehitlerimizi rahmetle anyorum

 

“Milletimiz felaketten güçlenerek çkt”

KOSB Yönetim Kurulu Bakan Kamil Porsuk:Geçtiimiz yl 15 Temmuz’da, tüm milletin hafzasna ileyen bir felaket gecesi yaadk. Halkn iradesinin temsil merkezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bile hedef alan darbecilerin emelleri, yine halkn kararll tarafndan engelledi. Milletimiz büyük bir felaketten güçlenerek çkt. Umarm ülkemizin ad bir daha asla böyle kötü olaylarla yan yana gelmez.

 

“Demokrasi dümanlarna en güzel mesaj verilmitir”

TOSB Yönetim Kurulu Bakan Kosat Gürler:15 Temmuz darbe giriimi, yalnzca h?ükümete deil, tüm topluma ve demokrasimize kar bir giriimdir. Bu giriim yine milletin kararll sayesinde engellenmi ve demokrasi dümanlarna en güzel mesaj verilmitir. Hain giriimin yl dönümünde, darbecileri bir kez daha lanetliyorum.

 

“Türk halknn ne kadar güçlü olduunu göstermitir”

BAYOSB Yönetim Kurulu Bakan Aydn Telseren:15 Temmuz 2016’da yaanan kalkma giriimi, toplumun kararll ve demokrasiye sahip çkmas sayesinde engellenmitir. 15 Temmuz’un ardndan yaanan süreç de Türk halknn ne kadar güçlü olduunu göstermitir. 16 Temmuz sabahnda ülkedeki tüm fabrikalarmzda üretimin sürmesi, bu hain giriimin etkilerini en aza indirmitir. Demokrasiye kar atlan her adm bir kez daha lanetliyorum.