Elektrik Tüketim Bedelinden TRT Payının Kaldırılması


Elektrik Tüketim Bedelinden TRT Payının Kaldırılması

01.07.2017 gün ve 30111 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 7033 Sayılı Sanayinin Geliştirilmesi Ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 27. Maddesi ile 3093 Sayılı Kanun’un  4/2 (c) fıkrasına “sanayi sicil belgesine sahip sanayi işletmelerine yapılan elektrik enerjisi satışı hariç” ibaresi eklenmiştir.

 

Bu ibare ile Sanayi Sicil Belgesi olan Sanayi tarifesindeki elektrik abonelerinden elektrik tüketim bedelinden alınan %2 oranındaki TRT Payı bedeli kaldırılmıştır.

 

28/12/2012 Gün ve 28511 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 4193 sayılı EPDK Kurul Kararı ve 24.04.1957 Gün ve 9593 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 6948 Sayılı Sanayi Sicil Belgesi Kanunu’na göre şirketinize/adınıza düzenlenen “Sanayi Sicil Belgesi” nin (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 2017 yılı vizesi yapılmış hali ile) BAYOSB Bölge Müdürlüğü' müze teslim edilmesi, Sanayi Sicil Belgeniz yok ise Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü’nden alınarak BAYOSB Bölge Müdürlüğü’müze ulaştırılması gerekmektedir.

 

Sanayi Sicil Belgesi almayan veya süresi içerisinde vize ettirerek BAYOSB Bölge Müdürlüğü' müze getirmeyen abonelerin elektrik abone tipi Sanayi Harici Abone Grubu olarak değiştirilecek ve %2 TRT Payı alınmaya devam edilecektir.

 

Gereğini önemle rica ederiz.