Emlak Vergisi Muafiyeti


Emlak Vergisi Muafiyeti

Üretim Reform Paketi” olarak bilinen 7033 sayl “Sanayinin Gelitirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacyla Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun” 01.07.2017 tarih ve 30111 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yürürlüe girmitir.

 

Bu balamda;

 

7033 sayl “Sanayinin Gelitirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacyla Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmasna Dair Kanun” 10. maddesi ile 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayl "Emlak Vergisi Kanununun" Daimi muafiyetler balkl 4. maddesinin (m) fkrasna “organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji gelitirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalar” ibaresi eklenmitir.

 

Buna göre, gerçekletirilen deiiklik devamnda söz konusu madde hükmü gereince Organize Sanayi Bölgeleri snrlar içerisinde yer alan binalar kiraya verilmemek art ile Bina Vergisinden daimi olarak muaf tutulmutur.

 

Bilgilerinize sunarz.