BAYOSB; YEN NESL YEL OSB


BAYOSB; YEN NESL YEL OSB

     BAYOSB Yön. Krl. Bk. . Aydn TELSEREN'in, KobiEfor Dergisi Eylül 2017 Says için vermi olduu röportaj ve hazrlanan BAYOSB Haber Dosyas;

 

     BAYOSB Yönetim Kurulu Bakan Aydn Telseren, "Bölge snrlarmz içerisinde 20 bin m2'lik bir alanda 154/34.5 kV'lik elektrik indirici merkezimizin kesintisiz hizmet salamas, 2018 yl Ocak ay içerisinde bölgemizde faaliyete girecek olan RM-A doalgaz istasyonumuz, snrlarmz içerisinde bulunan BAYOSB Fahrettin Selçik Mesleki Eitim Merkezimiz gibi katlmc odakl tesislerle bölge katlmclarnn daima yanndayz. Hizmet anlaymz gerei her biri alannda uzman kadromuzla biz bir aileyiz ve yatrmclarmz BAYOSB ailesine katlmalar için bekliyoruz" diyor.

   

     "BAYOSB, Türkiye'nin incisi zmir'in parlayan yldz olmaya aday bir Organize Sanayi Bölgesi. Önemli karayollar, otobanlar, demiryollar, havaliman ve lojistik köy bata olmak üzere hem zmir hem de Manisa'ya yaknlyla elde ettii lojistik avantaj, BAYOSB'yi bir cazibe merkezi haline getiriyor. Özellikle zmir'e 40 km mesafede oluumuzu ve Uluslararas zmir Fuar'nn (zmir Enternasyonel Fuar-EF) yatrmclarmza tand iç ve d pazarda tantm avantajlarn da Bölgemiz açsndan önemli görüyoruz" diyor. 

 

     Aydn Telseren, Avrupa'daki EKOPARK Endüstri Bölgesi tanmyla eleen bir yeil OSB olmak üzere planlama yaptklarn açklyor: "Fabrikalarmzn inaat aamasnda tüm bina projelerinin su verimlilii, atk bertaraf ve yenilebilir enerjiye uygun ekilde projelendirmesi adna Bölge Müdürlüü olarak müdahil oluyoruz. Fabrikalarn proses sularn verimli kullanmalar için ilk etapta bina projelerinde söz sahibi oluyoruz. Bölgemizdeki her fabrikann çatsndaki yamur suyu kendi su deposunda toplanyor ve bu suyu kendileri kullanyorlar. Bölgemizde iki farkl su hattmz var: Biri kullanm suyu, biri yangn suyu hatt. Artma tesisinden çkacak suyu bahçe sulamalarnda ve yangn suyu hattnda kullanmamz salayacak sistemimiz hazr, artma tesisimiz tamamlandktan sonra devreye girecek. Ayrca tüm fabrika binalarnn çatlarnda güne enerjisi kullanlabilecek ekilde statik hesaplarn yaptryoruz. Böylece en yakn zamanda güne enerjili çat sistemine geçmek isteyen katlmclar bu konuda ilave bir masraf yapmayacaklar. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlmzn hazrlad Yeil OSB projesinin mevzuat çalmalarnda katlmcyz. Çalmalar tamamlandnda verilecek teviklere hazr bir model olmak için çalyoruz. Yeil OSB olma konusunda çalmalarmz dile getirdiimizde bir katlmcmz, tesisine yeil bina sertifikas ald. Yeil binal, yeil bir OSB olma yolunda hzla ilerliyoruz."

     

     Telseren, karayollar, havayolu, demiryolu ve deniz yollarnn kavak noktasndaki BAYOSB'nin ve içinde bulunduu bölgenin çok hzl geliime aday olduunu ve bu gelimenin kontrollü ve planl olmasn istediklerini dile getiriyor: "Bu nedenle özellikle son dönemlerde 'Sanayi ve Tarm Vadisi' diye adlandrdmz projeye de büyük önem veriyoruz. Belkahve'den Turgutlu'ya kadar uzanan, ileride geniletilerek içerisine Salihli ve Manisa Merkez'i de alabilecek olan alana hitap eden proje kapsamnda; tarma elverili alanlarn korunmas, arazilerin verimli kullanlmas, sanayilemedeki ilerleyiin nitelikli tarm arazilerini kaybetmeden sistemli bir ekilde olmas için bölgede tamamlayclk ilkesini güçlendirmeyi amaçlyoruz." Aydn Telseren, Manisa Valisi Mustafa Güvençer himayesinde ilerleyen ve makine kümelenme projesi olan "Makineci Turgutlu'' çalmalar kapsamnda eitim, sanayi, bürokratlar ve tüm aktörlerle olan paydalklarnn sürdüünü, ayrca Kemalpaa'ya üniversite kazandrlmas konusunda eitim dünyas, sanayiciler ve bürokratlarla yaplan çalmalardaki paydalklarna da büyük önem verdiklerini ifade ediyor. 

 

     BAYOSB, yüksek teknolojili üretimin üssü olmay hedefliyor BAYOSB yönetimi olarak Bölge'de yer alan yatrmclar sürekli olarak yüksek teknolojili yatrm yapmalar konusunda yüreklendirdiklerini anlatan Aydn Telseren, Bölge içerisinde yer alan 3 firmann Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl tarafndan ArGe ve tasarm merkezi olma nitelikleriyle tescil edildiini açklyor: "Bölge firmalarmzdan Birim Makina ve Japar Plastik 'Tasarm Merkezi', Aymas Makina ise 'Ar-Ge Merkezi' olarak tescil edildi. Bu tescilin yaplm olmas, firmalarmzn yüksek seviyeli teviklerden yararlanmas konusunda da büyük önem arz ediyor. Bölge firmalarmzdan Dönmez Debriyaj bu yolla 5. Bölge teviklerinden yararland. Biz de bölgemizde yüksek teknolojili ve katmadeerli üretim yaplmasnn gurur ve mutluluunu yayoruz. Amacmz, BAYOSB'nin yüksek teknolojili üretimin üssü olmasdr. Bu hedefle hareket eden tüm yatrmclar bölgemize bekliyoruz." 

 

Haber Dosyas çin; http://www.medyatakip.com/medya_sistem/yb_kupurgoster.php?gnosif=Pm3fL6NkSEbdXjbV-d0iFA..&mnosif=RtfjaKXLdwY.&st=2&marka=112581