MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluuna 33 Meslek Daha lave Edildi


MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluuna 33 Meslek Daha lave Edildi

Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluu Getirilen Mesleklere likin Tebli 26 Eylül 2017 tarihli ve 30192 sayl Resmî Gazete’de yaymlanarak yürürlüe girmitir.

 

Söz konusu tebli ile MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluu getirilen meslek says 48’den 81’e çkmtr.

 

26 Eylül 2017 tarihli ve 30192 sayl Resmî Gazete’de yaymlanan üçüncü Tebli ile de 33 meslekte daha MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluu getirilmitir. Çalma ve Sosyal Güvenlik Bakanlnn 2017/1 sra numaral tebliinde yer alan 33 meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kiiler Tebliin yaym tarihinden itibaren on iki ay sonra (25.09.2018 tarihinden sonra) çaltrlamayacaktr.

 

Belge zorunluluu getirilen tüm mesleklere ulamak için; 

http://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama&belge_zorunlu=1