Hitachi Zosen Inova Tedeariki Gn Duyurusu


Hitachi Zosen Inova Tedeariki Gn Duyurusu

ENERJ DEV HITACHI ZOSEN INOVA TÜRKYE' DEK YATIRIMLARI ÇN TEDARKÇLERN ARIYOR

   

    Hitachi Zosen Inova AG (http://www.hz-inova.com), Avrupa'nn en büyük çöpten enerji üretme tesisi olmas planlanan stanbul'daki ‘Eyüp Kemerburgaz Evsel Atk Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'nin üretimini gerçekletirecektir. HZI Firmas, yaklak 2.6 Milyar TL yatrm bütçesi olan bu proje için ülkemizdeki tedarikçilerini belirleme sürecindedir. HZI Firmas, yatrmnn ilk aamasnda aadaki ürün gruplarnda tedarikçi aramaktadr.

 

  • Çelik konstrüksiyon parçalar
  • Çelik tanklar, su tanklar, karbon çelik tanklar, demineralize su deposu, besleme hunisi, besleme suyu deposu, silolar
  • Elektrikli cihaz kontrolörleri (EIC), elektrik alter leri, transformatör, kablo ve kablo kanallar, güç kaynaklar
  • Ar ve normal kaynakl sac ileri, sac bükme ileri, yüzey ileme
  • Kompansatör, genel boru hatt, gaz borular, boru ask sistemleri, su temini sistemleri, basnçl boru sistemleri, genel borulama ileri
  • Yanm hava kanallar, kül oluu, zgara kaldrma araçlar, kzak sistemleri
  • Istc sistemler, eanjörler, buhar kazanlar
  • Alçak basnçl hava fanlar, hidrolik sistemler
  • Pompalar, kontrol ve kapama vanalar
  • Havalandrma kanallar, emisyon ölçüm sistemleri, filtre torbalar

 

    Katlmclarmzn söz konusu yatrm kapsamnda tedarikçi olabilmeleri, ülkemizde ilk kez hayata geçecek bu tip bir tesis için ürünlerini gelitirebilmelerini salayacaktr. Ayrca katlmclarmzn hzla gelimekte olan bu sektöre girerek, yeni kurulacak benzer tesislere de ürün salamalar ve kendilerine yeni bir kanal oluturabilmeleri söz konusu olabilecektir. zmir’de temiz enerji sektörünü öncelikli sektörlerden birisi olarak belirleyen zmir Kalknma Ajans (ZKA), zmirli firmalarmzn, katma deeri oldukça yüksek söz konusu sektöre yönelik üretimlerinin artmasn amaçlamaktadr. 

   

    Bu amaç kapsamnda, zmir Kalknma Ajans (ZKA) ve HZI Firmas ibirliinde, zmir'de bir Tedarikçi Günü etkinlii yaplmas planlanmaktadr. Tarihi ve yeri ilerleyen günlerde bildirilecek bu etkinlie katlm talebinizi iletmek için, aadaki linkte yer alan bavuru formunu 8 Aralk 2017 Cuma günü Saat 17:00'ye kadar doldurmanz dileriz.

 

(https://tr.surveymonkey.com/r/IZKA_HZI_TedarikciGunuTalepFormu)