zmir Organize Sanayi Blgeleri ve Serbest Blgeler Platformu Toplants Gerekletirildi


zmir Organize Sanayi Blgeleri ve Serbest Blgeler Platformu Toplants Gerekletirildi

    BAYOSB Yönetim Kurulu Bakanmz Aydn TELSEREN' in katlm salad "zmir Organize Sanayi Bölgeleri ve Serbest Bölgeler Platformu Toplants Ege Bölgesi Sanayi Odasndan gerçekletirildi. 

 

    Toplantya T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanl Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Sayn Ramazan YILDIRIM katld.