SANAYCLERMZE BELGEL ELEMAN DESTEMZ DEVAM EDYOR


SANAYCLERMZE BELGEL ELEMAN DESTEMZ DEVAM EDYOR

Yaynlanan tebliler ile birlikte tehlike li ve çok tehlike li iler kapsamnda zorunlu hale gelen Mesleki Yeterlilik Belgeleri’ nin verilmesi hususunda ilgili protokoller ile koordinasyonunu üstlendiimiz MYK Sertifikalandrma Projemiz ‘Sertifikasz Çalan Kalmasn’ tüm hz ile devam etmektedir.