Yllk letme Cetvelleri Hakknda nemli Duyuru


Yllk letme Cetvelleri Hakknda nemli Duyuru

Sayn Katlmcmz;

 

6948 Sayl Sanayi Sicil Kanunun 5 inci maddesi gereince Sanayi Sicil Belgesi alm olan firmalar tarafndan, her takvim yl bandan itibaren ilk dört ay içerisinde bir önceki yla ait bilgileri içeren 2018 yl Yllk letme Cetvelinin, Nisan 2019 ay sonunu beklemeden,  http://sanayisicil.sanayi.gov.tr internet adresi "Sanayi Sicil Bilgi Sistemi" balkl bölümünden elektronik ortamda verilmesi gerekmektedir. 

 

Aksi durumlarda Sanayi Sicil Kanununun öngördüü idari para cezas uygulanacaktr.