lke Masallar Blteni


lke Masallar Blteni

    Bilindii üzere, ihracatç firmalarmzn uluslararas rekabet güçlerinin artrlmas, ihraç pazarlarndaki frsatlar deerlendirmeleri ve karlaabilecekleri engellere hazrlkl olmalarn salamak dorultusunda bata hedef ve öncelikli ülkeler olmak üzere firmalarmza d pazarlarla ilgili en güncel ve doru bilginin salanmas ve çeitli ülkelerde resmi kurumlar tarafndan alnan ihracatmz dorudan etkileyebilecek kararlar hakknda güvenilir bilginin temini ihracatmzn geliimi açsndan büyük önem tamaktadr.

 

Bu amaçla  “Ülke Masalar Bülteni" T.C. Ticaret Bakanl tarafndan hazrlanmtr.

 

    Aylk periyotta yaynlanacak olan bültende d pazarlarda ticaretimizi dorudan veya dolayl olarak etkileyebilecek düzeydeki kararlar (çeitli ürünlere uygulanan gümrük vergilerinin yükseltilmesi, vergi d önlemler vb.) ile ticari faaliyetler ve etkinliklere ilikin haberler yer alacaktr. Ayrca, Bakanlmzca belirlenen hedef ve öncelikli ülkelerden balamak üzere bültenin her saysnda seçilen ülkelere ihraç potansiyeli tayan ürünleri de içeren ülke bulgularna da yer verilmesi planlanmaktadr.

 

Aralk 2018 says iin Tklaynz

Ocak 2019 says iin Tklaynz