YEL OSB BAYOSB


YEL OSB BAYOSB

Sürdürülebilir bir gelecek ve çevre kalitesinin arttrlmas adna bölgemizde aaç dikimi gerçekletirilmitir.