OSBDER Toplants Gerekletirildi.


OSBDER Toplants Gerekletirildi.

BAYOSB Bölge Müdürümiz Sn. Figen AKDEMR’in katlm salad OSBDER 25. Toplants Tire OSB ev sahipliinde gerçekleti