BAYOSB den rnek Proje


BAYOSB den rnek Proje

BAYOSB’ den Örnek Proje

Lojistik avantaj ve hazr altyaps ile Türkiye’nin en hzl büyüyen organize sanayi bölgeleri arasnda yer alan Bayurdu Organize Sanayi Bölgesi (BAYOSB), örnek bir projeye daha imza atyor. hayatnda çeitli sebeplerle her yl yüzlerce çalann hayatna mal olan i sal ve güvenlii sorununun bölgesinde çözümü için harekete geçerek eitim merkezi projesi hazrlayan BAYOSB,  bavuru sürecini baaryla tamamlad.

 

Avrupa Birlii’nin de destei ile hayata geçecek proje için 190 bin Euro’da hibe alacak olan BAYOSB; organize sanayi bölgesinde çalma artlarnn iyiletirilmesi için Sal ve Güvenliinin Gelitirilmesi Hibe Program kapsamnda Sürdürülebilir Eitim Merkezi kuracak. Proje de bavuru süreci tamamlanrken, Kasm aynda tam bavurunun gerçeklemesi, 2020 yl ubat aynda da merkezi hayata geçirecek imzalarn atlmas bekleniyor. 

 

Bilinci artracak, örnek olacak

 

Organize sanayi bölgesi içinde çalma artlarn daha da yukar çekmek ve çalanlarnn daha güvenli bir ekilde mesai harcamalarn salamak için böyle bir projeyi balattklarn ifade eden BAYOSB Yönetim Kurulu Bakan Aydn Telseren, i sal ve güvenlii konusunda bilinci arttrmay hedeflediklerini söyledi. kazalarnn önüne geçmek için bu projelerin çok önemli olduunu belirten Telseren, “Her yl i kazalarnda yüzlerce çalan ne yazk ki hayatn kaybediyor. Binlerce çalan ise yaralanyor. kazalarnn azaltlarak çalma hayatndaki bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Bu proje ile birlikte ülkemizde yaanan i kazalarnn azaltlmas öncelikli amacmzdr. 190 bin Euro hibe ile balattmz bu projemizde i kazalarnn azaltlarak yatrmclarn daha güvenli bir ekilde yer almak isteyecei bir bölge olmay hedefliyoruz Bu projenin özellikle yabanc yatrmclarn bölgemize ilgisini daha da artracan düünüyoruz. Ayrca i sal ve güvenlii konusunda hassas davranarak dier organize sanayi bölgelerini de bu konuda tevik etmek istiyoruz” diye konutu.