Yllk letme Cetveli Hakknda nemle Duyrulur


Yllk letme Cetveli Hakknda nemle Duyrulur

Sayn Katlmcmz;

 

    6948 sayl Sanayi Sicil Kanununun 5 inci maddesi gereince Sanayi Sicil Belgesi alm olan firmalar tarafndan, her takvim yl bandan itibaren ilk dört ay içerisinde bir önceki yla ait bilgilieri içeren 2019 yl Yllk letme Cetvelinin, Nisan 2020 ay sonunu beklemeden, Bakanln "http://sanayisicil.sanayi.gov.tr" internet adresi E-Devlet üzerinden giri yaplarak elektronik ortamda verilmesi gerekmektedir.

 

Aksi durumda Sanayi Sicil Kanununun öngördüü idari para cezas uygulanacaktr.