YEL OSB YOL HARTASI PROJEMZE TAM DESTEK


YEL OSB YOL HARTASI PROJEMZE TAM DESTEK

    BAYOSB Yönetim Kurulu Bakan Aydn Telseren, Yeil OSB Yol Haritas Projesinin be katlmcnn faydalanaca bir proje olarak hazrlandn ve  firmalarda sürdürülebilir üretim uygulamalarnn yaygnlatrlmasna yönelik süreç ve yöntemlerin iyiletirilmesi için gerekli yol haritalarnn oluturulmas, kaynak ve atk yönetiminde optimizasyon planlamasnn yaplmas ve firmalar aras i birlii modellerinin gelitirilmesinin hedeflendiini belirtti.

 

    ZKA ile imzalanan protokol ile Eko Endüstriyel park olma hedefinin ilk somut admnn atldn söyleyen Telseren, “Önemi her geçen gün artan temiz üretim ve kaynaklarn verimli kullanlmas projemizin temelini oluturuyor. Bu kapsamda OSB’mizde hayata geçirdiimiz birçok iyi uygulama örneimiz var. Katlmclarmz inaata balamadan bu konularda bilgilendiriliyor. Örnein katlmclarmz yamur suyunu kendilerine ait su depolarnda depolayarak, bahçe sulama ve lavabolardaki su ihtiyaçlarn karlamak için kullanyorlar. Binalarnn çatlarn güne enerjisi sistemi kurulmaya hazr ekilde ina ediyor. Yer alt su seviyesini koruma ve hafriyat atnn önüne geçilmesi çalmalar yaplyor” dedi.

 

    BAYOSB’de hayata geçirdiimiz iyi uygulama örneklerinin bu projedeki yerinin çok büyük olduunu belirten Telseren, “Katlmclarmz ile hayata geçirdiimiz birçok uygulama bu proje ile raporlanm olacaktr. Elde edilen veriler yeni  uygulamalarn da hayata geçirilmesini salayacak ve 18 ay sürecek projemiz tamamlandnda bölgemiz birçok OSB’ye rol model olacaktr.  BAYOSB kendilerine temiz üretim ve kaynaklarn verimli kullanlmasn vizyonunu benimseyen katlmclar ile büyüyecek,  böylelikle çerisinde yeil binalar bulunan bir Yeil OSB olacaktr” dedi.