BAYOSB, ZMR MODEL FABRKA` YI KONUK ETT


BAYOSB, ZMR MODEL FABRKA` YI KONUK ETT

BAYOSB katlmclarmza yönelik 08.06.2021 tarihinde, zmir Model Fabrika Direktörü Osman Gürsen Arslan tarafndan covid önlemleri kapsamnda bilgilendirme toplants gerçekletirilmitir.